Gerrit De Clercq

Gerrit De Clercq

Gerrit De Clercq

Groen moet, zo simpel is het. Niet alleen om het milieu-gedachtegoed,
maar ook omwille van het sociale karakter van het
partijprogramma. Vooral – dat is een persoonlijke toets – ligt
mobiliteit en toegankelijkheid voor mindervaliden mij na aan het
hart. Daar is nog heel wat werk aan de winkel.

Gerrit De Clercq

Groen moet!

Groen moet, zo simpel is het. Niet alleen om het milieu-gedachtegoed,
maar ook omwille van het sociale karakter van het
partijprogramma. Vooral – dat is een persoonlijke toets – ligt
mobiliteit en toegankelijkheid voor mindervaliden mij na aan het
hart. Daar is nog heel wat werk aan de winkel.